Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Het coronavirus: reden tot bezorgdheid?

9 dagen geleden
De uitbraak van het coronavirus in het Chinese Wuhan heeft zowel de publieke verbeelding als de financiële markten geprikkeld. Op 3 februari, de eerste handelsdag na een lange sluiting voor het Chinese Nieuwjaar, viel de beurs van Sjanghai zowat 9% terug.

De uitbraak is nog vrij recent en dus is het moeilijk om in te schatten hoe groot de menselijke tol zal zijn, laat staan wat de gevolgen voor beleggers zullen zijn. Niettemin is het als belegger zinvol om enkele basisprincipes voor ogen te houden. Ten eerste, dat een goede spreiding over regio’s en beleggingsklassen een portefeuille weerbaarder kan maken. Ten tweede, dat beleggen op de lange termijn helpt om tussentijdse stijgingen en dalingen van de markten uit te vlakken.

Besmettingsgevaar

Het coronavirus verspreidt zich meestal via hoesten en niezen. De eerste symptomen van besmetting zijn longklachten, koorts en hoesten. Wie zwaar ziek is, kan een longontsteking ontwikkelen en zelfs overlijden.

Het virus heeft zich snel verspreid. Op 27 januari werden 5000 besmette personen gemeld. Op 31 januari waren het er al bijna 10.000 en op 3 februari meer dan 20.000. De mortaliteit werd begin februari rond 3,5% geraamd.

Economische gevolgen

De Chinese economie ondervond al snel hinder van het virus. De uitbraak viel samen met de vakantie voor het Chinese Nieuwjaar. Het Chinese ministerie van Transport schat dat er op de eerste dag van het Chinese Nieuwjaar 28,8% minder gereisd is dan vorig jaar. Chinese economen denken ook dat de uitbraak de economische groei in het eerste kwartaal van 2020 met meer dan 1 procentpunt kan doen dalen, tot minder dan 5%.

China is vandaag een belangrijke schakel in mondiale toevoerketens: zelfs goederen die niet volledig in China gemaakt worden, bevatten vaak Chinese onderdelen. Dat heel wat Chinese fabrieken stilliggen, speelt dan ook een grote rol in de forse reactie op de markten in China en de rest van de wereld. Toch lijkt de kans groot dat de Amerikaanse markt relatief snel bedaart – langdurige koersdalingen door gezondheidscrisissen, politieke turbulentie of geopolitieke dreigingen zijn in de VS eerder zeldzaam.

Opleving na SARS

Een goed vergelijkingspunt voor het coronavirus is de uitbraak van SARS in 2003, die eveneens in China begon. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er in het totaal zo’n 8000 gevallen van SARS zijn geweest. 

Het coronavirus heeft al meer mensen besmet, maar heeft voorlopig wel een lagere mortaliteit. Het SARS-virus had een aanzienlijke negatieve economische impact, vooral in het toerisme, de luchtvaart en de binnenlandse vraag in Azië. Het woog ook op de aandelenmarkten, met name in de Aziatische opkomende landen.

Geruststellend is dat de markten al begonnen te herstellen nog vóór het aantal nieuwe SARS-besmettingen begon af te vlakken, deels omdat de kennis over het SARS-virus en manieren om besmetting te voorkomen verbeterde. Bovendien steeg na de uitbraak de economische activiteit snel weer naar het niveau van voordien.

De kans bestaat dat het coronavirus niet zo snel of doeltreffend kan worden bedwongen als SARS. Dat we er minder over weten, hoeft echter niet te betekenen dat het een grotere dreiging zou zijn dan andere virussen waarmee we zijn geconfronteerd.

Chinese actie

China heeft ook al maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het heeft snel nieuwe, speciale ziekenhuizen gebouwd (het eerste was klaar in minder dan 10 dagen!) en steden in quarantaine geplaatst. Tegelijk heeft de Chinese centrale bank het financiële stelsel gestut, in eerste instantie via cashinjecties.

Onze verwachting was dat de indicatoren van de industrie en de wereldwijde winstcijfers begin 2020 zouden verbeteren. Het coronavirus zal volgens ons eerder uitstel dan afstel van dat herstel betekenen. Het lijkt ons immers aannemelijk dat zodra het coronavirus is bedwongen, bedrijven hun voorraden weer zullen aanvullen, consumenten opnieuw spullen zullen kopen en mensen uitgestelde reizen alsnog zullen maken.

Spreid uw beleggingen en kijk naar de lange termijn

Door het coronavirus zullen de markten waarschijnlijk minstens op de korte termijn volatiel blijven. Een goed gespreide portefeuille en een beleggingsstrategie op lange termijn kunnen helpen om de turbulentie door de uitbraak te doorstaan en bezorgde beleggers enige gemoedsrust bieden.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten