Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

The annual review - Om te onthouden van 2020

1 jaar geleden

Wat een jaar...

2020 is voor velen een jaar om snel te vergeten. De COVID-19-pandemie bracht overal ter wereld economieën tot stilstand, wachtend op een vaccin. Gigantische steunmaatregelen zetten een turbo op de financiële markten, waarvan er vele nieuwe records vestigden. Nu het jaar ten einde loopt, blikken we terug op de meest opvallende Quick Looks.


JANUARI
Fase één voltooid

Tot grote opluchting van de wereldwijde financiële markten hebben China en de VS een handelsakkoord gesloten. Wat houdt dit juist in? China verbindt zich ertoe om voor een extra 200 miljard dollar aan Amerikaanse goederen te kopen. Dit omvat landbouwproducten, maar ook fabricaten en energie. Amerikaanse banken zullen toegang krijgen tot de enorme Chinese markt voor financiële diensten, inclusief kredietkaarten. De heffingen die vorig jaar werden ingevoerd op import uit China worden langzaam teruggedraaid, al blijven de meeste wel van kracht. De president richtte zijn blik meteen op de EU, met de boodschap dat die ‘een taaiere klant dan China’ is.

FEBRUARI
Bull tegen Bear!

De beurzen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kwamen in de buurt van nieuwe toppen. Ondanks de ongerustheid over de bedrijfswinsten of geopolitieke kwesties, bleven de Bulls of optimistische beleggers massaal hun geld beleggen op de beurs. Ze hoopten daarbij eens te meer dat de centrale banken de geldkraan zouden opendraaien als er ook maar iets verkeerd liep. Maar op het einde van de maand kregen de pessimistische beleggers, de Bears, de bovenhand. Apple shockeerde de markten door te waarschuwen dat de resultaten voor het eerste kwartaal nadeel zullen ondervinden door problemen aan vraag- én aanbodzijde nadat het coronavirus uitgroeide tot een pandemie ondanks alle controlemaatregelen.

MAART
COVID-19 zuivert de lucht!

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zelfs COVID-19. NASA-beelden tonen een drastische terugval van de vervuiling in de atmosfeer van de aarde. Nu fabrieken sluiten en vliegtuigen aan de grond blijven, is het stikstofdioxidegehalte tussen januari en februari met maar liefst 30% gedaald. En nu er geen files meer zijn in afgesloten steden zoals New York is het koolstofmonoxidegehalte in de lucht met 50% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Helaas waren de geruchten over dolfijnen in Venetië fake news! 

APRIL
Hoeveel per vat?

De schommelingen van de olieprijs verbraken alle records, met hoge pieken en diepe dalen die elkaar opvolgden. Op een bepaald moment bedroeg de prijs van een vat olie in Texas -40 dollar per vat, wat betekent dat de koper betaald wordt om de olie af te nemen! Hoe is het zo ver kunnen komen? Begin april kwamen de OPEC en Rusland een historische productieknip van 10% overeen, maar meteen daarna werd er gevreesd voor een instorting van de vraag. Sommige ramingen voorspellen dat de vraag naar olie dit jaar tot 30% zal dalen. En de opslagcapaciteit op land en op zee is nu al overvol.

 

MEI
Veilig op weg?

Voor de autobouwers is de lockdown ronduit catastrofaal. Alleen al in West-Europa is de verkoop in april met 80% gedaald. Misschien gloort er aan de horizon echter goed nieuws. In China, dat wat vooroploopt in de heropstart van de economie, is het gebruik van privéauto’s een paar versnellingen hoger geschakeld aangezien mensen het openbare vervoer vermijden. In sommige steden is de filedruk zelfs al opgelopen tot 90% van het niveau vóór de crisis. De autosector wil ‘beter heropbouwen’ en, om onze lucht schoon te houden, elektrische auto’s een duwtje in de rug geven.

 

JUNI
Vangnet staat klaar

Nu de lockdownmaatregelen worden versoepeld duiken stilaan de eerste tekenen van herstel op. Op heel wat plaatsen zijn de kleinhandelsverkopen opgeveerd, in de VS met bijna 18%. In Nieuw-Zeeland zijn de kredietkaartuitgaven zowat verdubbeld. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) blijft niettemin voorzichtig en heeft laten uitschijnen dat de rente voor eind 2022 niet verhoogd zal worden, niet meteen een signaal dat ze een forse economische groei verwacht. De Fed gaf echter wel een boodschap mee die beleggers al eerder hebben gehoord, namelijk dat de steun zal duren ‘zolang het nodig is’. Dat is precies wat de financiële markten wilden horen.

JULI
De curve van het economisch herstel

Of het nu V-vormig of U-vormig is, het is onwaarschijnlijk dat het economische herstel overal ter wereld hetzelfde traject zal volgen. De VS hebben een stap terug gezet, aangezien het aantal coronabesmettingen in sommige zuidelijke staten sterk steeg en Californië opnieuw in lockdown ging. In Europa is de exit grotendeels vlotter verlopen dankzij de belofte van een herstelfonds van 750 miljard euro. De kracht van het Chinese herstel in het tweede kwartaal was een verrassing. China is 's werelds grootste staalproducent en de Chinese groei heeft de prijs van industriële metalen doen stijgen. 

AUGUSTUS
Grote techbedrijven gaan groen

Een inhaalslag misschien, na jaren van toenemende kritiek, maar grote Amerikaanse technologiebedrijven zouden nu het voortouw kunnen nemen wat de groene agenda betreft. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft net de grootste groene obligatie in de geschiedenis uitgegeven voor projecten als schone energie en energiezuinige gebouwen en om overheden te helpen omgaan met de nasleep van de coronacrisis. Apple en Google halen nu reeds al hun energie uit hernieuwbare energiebronnen, en tegen het einde van dit jaar zou ook Facebook daartoe in staat zijn. De enorme omvang van hun investeringen zou de technologische ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie moeten versnellen en, wat cruciaal is, zou ook de prijzen moeten drukken. 

SEPTEMBER
Amazon gaat over het miljoen werknemers

Eén blik op de aandelenkoersen sinds maart volstaat om te zien dat de grote e-commercespelers dé winnaars van de lockdown zijn geworden. Wie thuis geblokkeerd zat deed zijn aankopen online en wakkerde daarmee een toch al schijnbaar onstuitbare trend verder aan. Om de groeiende vraag tegemoet te komen heeft Amazon in Noord-Amerika onlangs nog eens 100.000 vaste personeelsleden in dienst genomen. Daardoor klimt het totale personeelsbestand over het miljoen. Ter vergelijking: concurrent Walmart stelt in zijn fysieke winkels wereldwijd 2,2 miljoen mensen tewerk. Met de winter en mogelijk nieuwe lockdowns in aantocht, lijkt het echter aannemelijk dat de overgang naar digitaal winkelen rustig verdergaat. 

OKTOBER
‘Clean energy’ overvleugelt olie

NextEra, wereldleider in de productie van zonne- en windenergie, heeft op basis van hun marktwaarde Exxon Mobil ingehaald. De Amerikaanse oliereus was ooit het grootste bedrijf ter wereld, maar zag dit jaar alleen al zijn aandelenkoers met 50% terugvallen. Die wissel van de wacht illustreert de moeilijke tijden die bedrijven actief in fossiele brandstoffen beleven nu de prijzen en de vraag door COVID-19 zijn ingestort. Daar komt nog bij dat de hele wereld inzet op schone, hernieuwbare energiebronnen. Zo heeft presidentskandidaat Joe Biden beloofd 2 biljoen dollar te investeren in groene energie. China heeft zich er dan weer toe verbonden in 2060 koolstofneutraal te zijn.

NOVEMBER
Goed nieuws van drie afzonderlijke proeven met COVID-19-vaccins!

De vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca bleken tot wel 95% doeltreffend. De nood blijft hoog, wereldwijd zijn er namelijk al meer dan 55 miljoen besmettingen geteld. Zodra de licenties voor ‘gebruik in noodgevallen’ zijn uitgereikt, kan een wereldwijd vaccinatieprogramma opgestart worden. Deze opluchting deed de grote aandelenmarkten stevig opveren. Toch varen niet alle bedrijven er wel bij. Zo zagen enkele Aziatische fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen, hun koersen fors dalen.

DECEMBER
Feestelijke afsluiter

In de laatste weken van 2020 blijven de markten in de greep van dezelfde factoren: de pandemie, de dominantie van de grote technologiebedrijven en de komst van een nieuwe regering in de VS. Ook begin volgend jaar lijkt daar weinig verandering in te zullen komen. Tegenover de meer positieve berichten over vaccins staan wellicht de soms soepele, dan weerstrengere lockdownmaatregelen. Tegelijk gaan de markten met de intrede van de nieuwe Amerikaanse president mogelijk nog sterker inzetten op de gunstige invloed van het herstel op de conjunctuurgevoelige sectoren. Wat de toekomst brengt en hoe de markten zullen reageren, kan alleen de tijd ons leren. In afwachting wensen wij al onze lezers alvast een gelukkig en geslaagd 2021. 

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten