Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

COP26: wat is er gebeurd?

19 dagen geleden
Op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) kwamen in Glasgow leiders uit meer dan 120 landen bijeen. De conferentie werd toegejuicht als 'de laatste en beste kans' om iets aan de klimaatverandering te doen, door het bewustzijn te stimuleren en nieuwe maatregelen aan te moedigen om het probleem aan te pakken. We kijken even naar de belangrijkste resultaten van de conferentie en wat die voor beleggers kunnen betekenen.
Ontbossing stoppen

Een belangrijke ontwikkeling van COP26 was de belofte om tegen 2030 de ontbossing een halt toe te roepen en de bodemverschraling om te keren. De belofte is ondertekend door meer dan honderd landen, die samen goed zijn voor 85% van het wereldwijde bosbestand, en behelst voor 19 miljard dollar aan particuliere en publieke middelen. Meer dan dertig financiële instellingen, waaronder AXA, hebben ook beloofd niet meer te investeren in projecten die een link hebben met ontbossing. De verbintenis is bemoedigend, maar hoe ze zal worden gehandhaafd, is vooralsnog onduidelijk.

Methaanuitstoot verminderen

Na het eerste voorstel in september kondigden de Amerikaanse president Joe Biden en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen formeel de oprichting aan van de Global Methane Pledge, de wereldwijde methaanbelofte. De bedoeling daarvan is de uitstoot van methaan tegen 2030 met 30% te verminderen (in vergelijking met 2020). Methaan is een bijzonder krachtig broeikasgas, dus door het methaangehalte in de atmosfeer terug te dringen, kan wat extra tijd worden gekocht om de koolstofuitstoot te reduceren.

Oprichting van de ISSB

De IFRS Foundation, een wereldleider op het gebied van boekhoudnormen voor ondernemingen, heeft de lancering aangekondigd van de International Sustainability Standards Board (ISSB), een reeks wereldwijde normen voor ondernemingen die rapporteren over hun impact op het klimaat en op ESG. De vele verschillende rapportage-initiatieven die er momenteel zijn, maakt het beleggers en ondernemingen niet makkelijk. Daarom zou de ISSB moeten helpen om wat consistentie in die rapportage te brengen en zinvolle vergelijkingen gemakkelijker te maken.

India belooft uitstootneutraal te worden

India, de op twee na grootste vervuiler van de wereld, heeft zich ertoe verbonden tegen 2070 zijn nettokoolstofuitstoot tot nul terug te brengen. Het land zal tegen het einde van dit decennium ook de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijft dat, als India en andere landen hun beloften nakomen, de temperatuur vermoedelijk met 1,9 graden Celsius zal stijgen ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat is belangrijk, aangezien de wereld daarmee onder de bovengrens van 2 graden blijft die in de overeenkomst van Parijs van 2015 werd vastgelegd.

Uitfasering van steenkool

Meer dan 40 landen hebben zich ertoe verbonden steenkool in de toekomst te gaan weren. Het gaat daarbij ook om grote steenkoolverbruikers, zoals Polen en Chili, maar niet de VS of China. De landen zijn overeengekomen niet meer te investeren in nieuwe kolencentrales en de bestaande kolencentrales geleidelijk te laten uitdoven tegen 2030 of 2040 (respectievelijk voor industrielanden en ontwikkelingslanden). Verscheidene grote financiële instellingen hebben er ook mee ingestemd geen nieuwe steenkoolprojecten meer te zullen financieren. Bij AXA zijn steenkoolontginning en energieproductie op basis van steenkool al uitgesloten sectoren.

De VS en China beslissen om samen te werken

Chinese en Amerikaanse klimaatgezanten hebben een zeldzame belofte gedaan om de handen in elkaar te slaan in de strijd tegen de klimaatverandering. De mededeling bevatte weinig details over nieuwe verbintenissen, maar het is toch een goed teken dat de twee grootste vervuilers in de wereld bereid lijken samen te werken om de uitstoot in de komende decennia terug te dringen.

The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

Speciaal VN-gezant Mark Carney kondigde aan dat de leden van de GFANZ nu een totaal vermogen van meer dan 130 biljoen dollar vertegenwoordigen. GFANZ is een groep van 450 financiële instellingen, waaronder AXA, die zich ertoe hebben verbonden hun activiteiten (inclusief leningen en investeringen) af te stemmen op het doel van uitstootneutraliteit. Die verbintenis moet bijdragen aan de financiering van de naar schatting 150 biljoen dollar die nodig is om de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering te ondervangen. 

ESG-rapportage voor beleggingen

Het CFA Institute heeft de lancering van de Global ESG Disclosure Standards for Investment Products aangekondigd, om komaf te maken met greenwashing. De vrijwillige normen scheppen een kader waarbinnen aanbieders van beleggingsproducten kunnen aangeven in welke mate zij in hun doelstellingen, beleggingsstrategie en duurzame beheer rekening houden met ESG-factoren. 

Meer financiering voor ontwikkelingslanden

De pas verkozen premier van Japan, Fumio Kishida, heeft over de komende vijf jaar 10 miljard dollar extra steun aan ontwikkelingslanden beloofd. Verder waren er ook nieuwe toezeggingen van Italië, Spanje, Denemarken en het VK. Dat brengt ons dichter bij de 100 miljard dollar financiering per jaar die de industrielanden 12 jaar geleden hebben beloofd, een doelstelling die overigens in 2020 al behaald had moeten zijn.

Groene technologie

Meer dan veertig wereldleiders hebben gezegd dat ze zullen samenwerken om groene technologie wereldwijd meer ingang te laten vinden, in een initiatief dat bekendstaat als de Glasgow Breakthroughs. Er zal in eerste instantie op vijf sectoren worden gemikt, waaronder de elektriciteitssector en de landbouw. De landen zullen hun beleid en nieuwe investeringen op elkaar afstemmen en zo samen naar het 'omslagpunt' werken waarop nieuwe groene technologieën betaalbaarder en toegankelijker worden dan hun tegenhangers die op fossiele brandstoffen werken. Los daarvan heeft de EU ook een investeringsplan voor groene technologie ter waarde van 1 miljard euro aangekondigd.

Architas view

Onze visie

Nieuwe toezeggingen en aankondigingen worden vaak op scepticisme onthaald, en het valt nog te bezien hoeveel van die woorden de komende maanden en jaren in daden zullen worden omgezet. Toch voelen we ons gesterkt door de grote verscheidenheid aan beloftes in vele verschillende domeinen van de wereldeconomie en onderzoeken we hoe wij als beleggers het beste actie kunnen ondernemen.

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten