Ga naar de hoofdpagina Ga naar voettekst van de site

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Onze

prestaties

Prestaties

Het is de ambitie van Architas om op lange termijn een hoger rendement te realiseren dan het marktgemiddelde. Daarbij verliezen we nooit de beleggingsprofiel van uw klant uit het oog. Onze experts volgen continu alle aspecten van de beleggingsportefeuille op en waken erover dat de geselecteerde fondsenbeheerders de verwachte strategieën realiseren. Uiteraard zal de portefeuille van uw klant regelmatig geherbalanceerd worden.

Het verleden toont ons dat de beursbewegingen moeilijk te voorspellen zijn. Soms genereren ze gedeeltelijke of totale verliezen of, net omgekeerd, hoge rendementen.


Onze voorbije rendementen, een sprekend voorbeeld van wat Architas voor uw klant kan doen.

De vermelde rendementen zijn inclusief beheerskosten en dividenden, exclusief taksen. Ze zijn gebaseerd op historische gegevens en hebben een beperkte waarde. De rendementen uit het verleden kunnen een vertekend beeld geven en garanderen op geen enkele manier toekomstige rendementen.

Observatieperiode2023
year-to-date  30/11/2023
2022
31/12/2021 tot 31/12/2022
2021
31/12/2020 tot 31/12/2021
Conservatief 2,43% -14,19% -1,65%
Defensief 3,74% -14,41% 3,43%
Neutraal 5,09% -14,86% 8,52%
Dynamisch 6,48% -15,46% 13,16%
Agressief 7,45% -15,66% 17,49%
Flexible allocation 5,56% -14,73% 8,52%


ObservatieperiodeGeannualiseerd op 5 jaar
30/11/2018 tot 30/11/2023
Geannualiseerd op 10 jaar
30/11/2013 tot 30/11/2023
Geannualiseerd sinds lancering
22/12/2009 tot 30/11/2023
Conservatief -1,15% -0,19% 0,60%
Defensief 0,49% 1,01% 1,75%
Neutraal 2,03% 2,18% 2,93%
Dynamisch 3,37% 3,20% 3,90%
Agressief 4,63% 4,22% 4,87%
Flexible allocation 2,14% 2,37% 3,41%

Maak een afspraak

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze relatiebeheerders.

Maak een afspraak

We gebruiken cookies op onze website om te zorgen voor een vlotte en gebruiksvriendelijke werking. 
Meer weten